Suncokret

MULTIGRAIN
KUKURUZ SUNCOKRET KOSA ZA DIREKTNO SEČENJE

TOP SUN

HEDER ZA SUNCOKRET


RADNI ZAHVAT od 4 do 24 reda
                                 međuredni razmak od 45 do 100 cm

PREDNOSTI: fiksni I sklopivi, sečka na raspolaganju.
                                                 odgovarajući na kombajn bilo kojeg proizvođača
Svi tehnički podaci su indikativni I ne vezujući I mogu se prilagoditi od strane proizvođača pre prethodne najave

ELEMENTI ZA ŽETVU se lako montiraju na na pojačan ram I imaju samo jedan lanac za sakupljanje. SEČKA za stabljiku suncokreta se sastoji iz 4 lako izmenjiva okretna nožića, pomoću kojih je omogućen rad pri velikim brzinama. zahvaljujući SETU ZA KAČENJE, hederi za suncokret se lako mogu adaptirati na kombajn bilo kog proizvođača. DUGI VRHOVI-ŠPICEVI ZA ULAZ IZMEĐU REDOVA, sa svojim oštrim ivicama, omogućuju žetvu I poleglih biljaka. Takođe se mogu hederi sklapati za transport. BOČNA SPIRALA je velikog prečnika I ima duboke namotaje sa promenom broja obrtaja; podesive ploče-lopatice omogućuju stalni priliv snage na transporteru. Zahvaljujući konkavnom obliku HAUBE I njenim preklapanjem u nazad , polegli proizvod je usmeren ka transportnom pužu-spirali, čime je minimiziran gubitak prizvoda. SEČKA je nošena na snažnim oprugama koje omogućuju plivajući hod prema tlu čime se prate konture terena čak I prilikom neravnog terena. Zahvaljujući sistemu ručica ugao sečenja održava konstantnim bez obzira na visinu sečenja. Upotreba materijala visokog kvaliteta u kombinaciji sa jednostavnim ali funkcionalnim inženjerskim rešenjima čine Dominoni heder za suncokret preciznim alatom za žetvu suncokrata. Jednostavna, črvrsta I laka STRUKTURA Dominoni hedera za suncokret obezbeđuje savršeno funkcionisanje tokom radnog veka mašine sa minimalnim radovima za održavanje uređaja.