Kukuruz

MULTIGRAIN
KUKURUZ SUNCOKRET KOSA ZA DIREKTNO SEČENJE

ROCK

METALNE HAUBE


RADNI ZAHVAT od 4 do 24 reda
                                 međuredni razmak od 45 do 100 cm

PREDNOSTI: odgovara na kombajn bilo kog proizvođača.
                                                fiksni I sklopivi, sa sečkom raspoloživi
KAIMAN

PLASTIČNE HAUBE


RADNI ZAHVAT od 4 do 24 reda
                                 međuredni razmak od 45 do 100 cm

PREDNOSTI: odgovara na kombajn bilo kog proizvođača.
                                                fiksni I sklopivi, sa sečkom raspoloživiSvi tehnički podaci su indikativni I ne vezujući I mogu se prilagoditi od strane proizvođača pre prethodne najave

ROCK

Jake I dugog veka čelične haube za žetvu kukuruza u izuzetno teškim uslovima, sa specijalno zakrivljenim krilcima dizajniranim da bi se proizvod sakupljao lako I da bi se sprečilo ispadanje, čime se sprečavaju gubici u žetvi.


KAIMAN

Čvrste haube iz polietilena, sa specijalno zakrivljenim krilcima takođe, da bi se proizvod sakupljao lako I da bi se sprečilo ispadanje, čime se sprečavaju gubici u žetvi.


Naše PEDESETOGODIŠNJE DUGO iskustvo nam omogućuje da ponudimo izuzetno dobro funkcionalnu, jaku I laku mašinu. Niska visina omogućuje da mašina prodre u useve blizu zemljišta, čime se obezbeđuje žetva savršenog kvaliteta, čak I u vrlo teškim uslovima. razmak između VALJAKA vielikog prečnika (Ø 130 mm) – se može podesiti prepravljanjem položaja nosača koji ih drži prema napred. Postoje dve vrste: sa pet noževa dodatno pojačanih sa materijalom koji sprečava habanje; četiri izmenjiva noža. OTKIDAČKE PLOČE se mogu podešavati iz mesta vozača električno ili hidraulički. PRIVODNI LANCI su samo-podesivi I samo-čisteći. PRILAGOĐENI ADAPTER omogućava da se spoji adapter za kukuruz za kombajn bilo kojeg proizvođača. PODMAZIVANJE SA ULJNIM KUPATILIMA svih prenosnih lanaca. BOČNE SPIRALE su neophodne za sakupljanje poleglog ili oborenog kukuruza. SEČKA je velikog prečnika I male potrošnje snage. Sečka se nalazi odmah ispod otkidačkih valjaka čime se omogućava sečenje čak I pri velikim brzinama rada. Može se lako raskačiti I nezavisna je elemenata za žetvu. ADAPTACIJA ZA SUNCOKRET lagana I jednostavna montaža.