Kosa za Direktno Sečenje

MULTIGRAIN
KUKURUZ SUNCOKRET KOSA ZA DIREKTNO SEČENJE

MULTI POWER DISC


ŠIRINE od 4,60 do 7,60 m

PREDNOSTI: Odgovarajući za bilo koji silažni kombajnSvi tehnički podaci su indikativni I ne vezujući I mogu se prilagoditi od strane proizvođača pre prethodne najave

PLIVAJUĆE PRIVLAČNE SPIRALE VELIKIH DIMENZIJA omogućavaju podešavanje stepena kompresije proizvoda I da se podešava promena broja obrtaja. TRANSMISIJA SPIRALE (sa podmazivanjem lanca kapanjem ulja) preko zupčanika direktno uvrnutog na cilindar transmisije sa podešavanjem broja obrtaja. Kuhn LETVA SA TANJIRIMA. PLIVAJUĆI RAM sa točkovima na ležajevima. VELIKI ULAZNI KANAL hidraulički podesiv iz sedišta rukovaoca. TRANSMISIJA NA LETVI SA DISKOVIMA sa automatskim podešavanjem u ulju kupanog lanca. Otporni na habanje KLIZAČI su lako podesivi po visini. Walterscheid SIGURNOSNA KVAČILA i KARDANSKA VRATILA. Čvrst RAM sa osnovom spirale od otpornog čelika na habanje. Izuzetno visoka brzina skupljanja sa mogućnošću da se vršu vrlo visoki usevi takođe (sirak) preko jednostavnog podizanja letve za obaranje. NIVO SEČENJA vrlo nisko do zemlje: mašina, pored potpunog prilagođavanja zemljištu, izdvaja se po savršenom hranjenju-ulazu. JEDNOSTAVNOST, POUZDANOST I JAČINA su glavni kvaliteti naše kose za direktno sečenje.