за нас

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
ЦАРЕВИЦА СЛЪНЧОГЛЕД ДИРЕКТНО РЯЗАНЕ

60 години в името на Качеството и Традицията

Копманията Dominoni е създадена преди повече от 60 години в малко селце в долината По. В следвоенния период, с появата на механизацията, г-н Доминони, който се интересува от механика и има цех на свое разположение, решава да създаде царевичен хедер за своя комбайн. Тъй като е фермер, добре запознат с проблемите, свързани с работата на полето, г-н Доминьони започва да работи върху прототипа, с идеята да го направи много здрав, да не се чупи и да работи по възможно най-добрия начин. Тази концепция ще се превърне в императив на визията на бъдещите поколения. В разпространението на хедера за царевица помагат и съседите, които, наблюдавайки машината по време на работа, молят г-н Доминони да направи такъв и за тях.